gmina pulawy

10,2 mln złotych dla Gminy Puławy!

Gmina Puławy w ramach I naboru  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zdobyła aż  10,2 mln zł na realizację dwóch projektów w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci dróg gminnych!

Projekt pierwszy obejmuje budowę ok. 6,2 km nowych połączeń drogowych w południowo-zachodniej części gminy (Polesie, Leokadiów, Smogorzów, Anielin, Piskorów, Janów i Zarzecze) w kontekście planowanej budowy drogi ekspresowej S12. Tym samym unikniemy wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców ww. miejscowości, związanego z realizacją „eski”. Wysokość dofinansowania – 6,9 mln zł.

Drugi projekt zakłada przebudowę ok. 1,7 km dróg w Klikawie (ul. Długa, Ogrodowa, Akacjowa i Klonowa) wraz z rozwiązaniem dotkliwego dla mieszkańców problemu zagospodarowania wód opadowych. Wysokość dofinansowania – 3,3 mln zł.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu, wspólnie z którymi pracowaliśmy nad wnioskami o dofinansowanie. Jeśli spojrzeć na dotychczasową historię gminy, ustanowiliśmy właśnie nowy rekord w wysokości pozyskanych jednorazowo środków zewnętrznych