Zakaz kąpieli!

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) informuję, iż na terenie Gminy Puławy nie funkcjonuje kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wszystkie obszary wodne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy) na […]