Program „Dostępna przestrzeń publiczna” – Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy”

Gmina Puławy otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, gmina Puławy Umowa nr PDA/000018/03/D Zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła […]

Zaproszenie na uroczystości w 80. Rocznicę Publicznej Egzekucji w Kurowie

W imieniu społeczności Gminy Kurów serdecznie zapraszamy na uroczystości w 80. Rocznicę Publicznej Egzekucji Więźniów Zamku Lubelskiego w Kurowie oraz odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci ofiar. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Program: Uroczystości główne: 11:00 – Msza św. w intencji pomordowanych w kościele Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie 12:00 – Uroczystość na Starym […]

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Rolnik z Lubelskiego 2024 To już V edycja konkursu skierowanego do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska także nie są bez znaczenia. Tegoroczna edycja rozstrzygnięta zostanie […]

V WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Konkurs ma na celu: – upowszechnianie tradycji i folkloru związanych z okresem wielkanocnym – popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej – popularyzację zanikającego zwyczaju […]

Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb

Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb Kwota dofinansowania: 641 066,06 zł Całkowita wartość inwestycji: 1 094 275,17 zł Podstawowe parametry techniczne drogi: […]

Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska

Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku, Wójt Gminy Puławy zaprasza […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku. I. Rodzaj zadania: ratownictwo i ochrona […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku I. […]

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Puławy nr 588/2024 z dniem 14 lutego 2024 r., zostaje odwołane pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Puławy.   Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Koncert charytatywny dla Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” serdecznie zaprasza na koncert charytatywny duety Wójcik & Sarniak. Koncert odbędzie się w sobotę 6 kwietnia 2024 r. w Klubie Muzycznym SMOK. Bilety cegiełki w cenie 50 zł do nabycia w Klubie Smok i w siedzibie hospicjum ul. Niemcewicza 2a.