20201207 120248

21 laptopów dla uczniów do nauki zdalnej

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Puławy pozyskała środki w wysokości 71.300 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu możliwy był zakup 21 laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym realizację nauki zdalnej. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Puławy.

Marzena Klimek – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych