Czyste powietrze

Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu Czyste Powietrze uprzejmie informujemy, iż najbliższe Biura Programu Czyste Powietrze znajdują się w:
• Lublinie, al. Kraśnicka 31 (3 piętro, lok. 302), tel. (81) 561 21 61;
• Opolu Lubelskim, ul. Strażacka 8 (budynek Centrum Obsługi Inwestora), tel. 533 308 117;
• Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, parter, pok. 5 (budynek Starostwa), tel. 533 342 582.
Jednocześnie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zaświadczenia dla osób fizycznych potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, są wydawane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerami tel. 81 889 05 37 lub 81 889 05 36.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Program został podzielony na dwie części ze względu na poziom dofinansowania.
W pierwszym etapie od 15.05.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).
Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) odbywa się na podstawie odrębnego ogłoszenia.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmującego swoim działaniem teren województwa lubelskiego (tu musi być zlokalizowany budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie), w biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie i biurach terenowych Programu wskazanych powyżej.
Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta,
• poprzez serwis gov.pl.

UWAGA:
W związku z sytuacją epidemiczną obowiązują do odwołania zasady kontaktu z Beneficjentami zamieszczone zostały na stronie: http://www.wfos.lublin.pl/materialy/_upload/Koronawirus-fundusz.pdf

Kontakt: czystepowietrze@wfos.lublin.pl; tel. 81 561 21 61
Więcej informacji na: http://www.wfos.lublin.pl