43. Kurier Gminy Puławy: Konkurs wiedzy o regionie „Moja Gmina Puławy”

10 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej odbyła się szósta edycja konkursu wiedzy o regionie „Moja Gmina Puławy”. Konkurs ma na celu poznanie historii, walorów turystycznych i przyrodniczych Gminy Puławy, rozbudzenie zainteresowania teraźniejszością swojej „małej ojczyzny”, pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania wśród młodzieży.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Puławy.  Przy rozwiązywaniu krzyżówki, młodzież wykazała się wspaniałą wiedzą historyczną. Sprawdzian wiedzy na temat okresu współczesnego oraz rozwiązanie zagadek fotograficznych przeprowadzono przy użyciu platformy Kahoot i multimediów.

Klasyfikacja końcowa w Konkursie wiedzy o regionie „Moja Gmina Puławy”:

I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,

II miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej w Leokadiowie,

III miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej w Borowej.

Poziom wiedzy wśród wszystkich uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, o czym może świadczyć wyłonienie laureatów II i III miejsca poprzez dogrywkę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i chęci do pogłębiania znajomości swojej „Małej Ojczyzny” – miejsca w którym żyjemy.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom i nauczycielom szkół za przygotowanie i umożliwienie wzięcia udziału w konkursie swoim uczniom.

Dziękujemy znamienitym gościom, Pani Małgorzacie Pieczykolan reprezentującej dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Pani Danucie Szlendak Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach oraz Panu Krzysztofowi Brzezińskiemu Wójtowi Gminy Puławy, których obecność i zainteresowanie naszym konkursem podnosi jego rangę wśród uczestników.

W sposób szczególny dziękujemy Pani Katarzynie Adamowskiej – Kane Instruktorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach za sprawne poprowadzenie konkursu.

Tekst i fot. Gminna Biblioteka Publiczna

{gallery}3404{/gallery}