43. Kurier Gminy Puławy: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie wśród najlepszych w kraju

Zakończył się etap wojewódzki III edycji ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z ponad 80 projektów z całego kraju, komisje konkursowe wyłoniły 13 laureatów, którzy zmierzą się w ogólnopolskim finale. Z województwa lubelskiego najwyższe noty otrzymała inwestycja realizowana w Klikawie. Chodzi dokładnie o projekt złożony przez Gminę Puławy pt. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie poprzez wykonanie placu zabaw, zadaszenia nad zabudową kosza, odwodnienie i utwardzenie pobocza kostką brukową”. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie kosztowało 78 477,95 zł. Wkład własny sołectwa, w tym  m.in. wartość pracy społecznej wyniósł 5 600 zł.

Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie – mówi Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy. Dowodzi to, że wieloletni wysiłek mieszkańców Klikawy oraz podległych mi pracowników został doceniony i nagrodzony. Dlatego jeszcze raz z całego serca im dziękuję za zaangażowanie w realizację tego projektu. Jestem dumny z tego, że pod wieloma względami Gmina Puławy jest liderem na szczeblu województwa, a także kraju, na którym inne samorządy mogą się wzorować – dodaje.

Uroczyste ogłoszenie wyników III edycji ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” miało nastąpić 13 marca 2020 r. w Otrębusach podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa pn. „Wieś jest kobietą…”. Z powodu zagrożenia koronawirusem impreza prawdopodobnie odbędzie się jesienią.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klikawie zaczęło się już w 2014 r., kiedy to została oddana do użytku nowa świetlica wiejska. Koszt jej budowy wyniósł 304 610,23 zł, z czego 194 017 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Podczas budowy świetlicy, udało się także wyrównać oraz częściowo utwardzić teren przy budynku pod wjazd i parking. Mieszkańcy samodzielnie założyli trawnik, tworząc zielony plac rekreacyjny. Bardzo często to tam odbywają się pikniki czy festyny np. z okazji Dnia Dziecka. Od 2016 r. w gminie Puławy zebrania wiejskie mogą uchwalać wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego m.in. na lokalne inwestycje. Sołectwo Klikawa postanowiło kontynuować urządzenie terenu przy świetlicy. Inwestycja trwała 3 kolejne lata. Ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r. powstała dokumentacja techniczna, pierwsze urządzenia (huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z czterema siedziskami, huśtawka wahadłowa podwójna, sprężynowiec 2 szt.). Plac zabaw został też ogrodzony. W 2018 r. plac zabaw powiększył się o kolejne zabawki sprawnościowe (zestawy do zabaw ze ślizgawką oraz ze ślizgawką i ścianką wspinaczkową) i ławki, a wydzielone miejsce na kosze na odpady ze świetlicy zyskało zadaszenie. Plac przy świetlicy z dwóch stron oddzielał od drogi rów odwadniający o głębokości 1,5 m. Bariera ta uniemożliwiała korzystanie z pobocza. Dlatego w 2019 r. zostały zakupione rury do wykonania odwodnienia, które zastąpiły rów. Z kostki brukowej wykonano też chodnik i miejsca parkingowe przed ogrodzeniem świetlicy.

Nieruchomość, na której znajduje się świetlica, stała się wizytówką miejscowości, dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Powstało miejsce zachęcające do wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Warunki życia mieszkańców Klikawy poprawiły się, ponieważ rodziny mogą spotykać się na jedynym w miejscowości terenie publicznym, a dzieci w różnym wieku korzystając z placu zabaw rozwijają swoją sprawność fizyczną. We wszystkich etapach zagospodarowywania terenu przy świetlicy wiejskiej, aktywnie uczestniczyli mieszkańcy. Samodzielnie pozyskali i posadzili ozdobną roślinność. Dbają o ład i porządek na placu gminnym. Regularnie dbają o trawnik. Mieszkańcy z 17 rodzin własną pracą ułożyli rury odwadniające, zapewnili sprzęt budowlany, pozyskali część materiałów oraz ziemię do zasypania rowu. Wykonujący prace mieli wsparcie np. w postaci posiłków przygotowywanych przez osoby nie mogące pracować fizycznie, ale chcące włączyć się w zmianę zagospodarowania działki.

Zrealizowany projekt długofalowo będzie oddziaływał na lokalną społeczność, ponieważ przyczynił się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej w Sołectwie, a przede wszystkim, poprzez podejmowanie  wspólnych działań do integracji lokalnej społeczności. Na terenie gminy Puławy jest to oryginalny projekt realizowany ze środków funduszu sołeckiego. Inwestycja została zrealizowana z wielkim sukcesem dzięki  współpracy mieszkańców Sołectwa Klikawa oraz urzędników Urzędu Gminy Puławy.

Tekst Agnieszka Chudzik, Paweł Nocek, fot. archiwum

{gallery}3373{/gallery}