1 1

44. Kurier Gminy Puławy: „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej”

Uczestnicy Klubu Seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej opowiedzieli Dorocie Opolskiej-Maksym swoje wspomnienia, które zostały zebrane w dwa tomiki: „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu” oraz „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Górze Puławskiej”. Publikacje zostały wydane w ramach projektu: „Gmina Puławy dla Seniorów” realizowanego w latach 2018-2019 przez Gminę Puławy.

Oba egzemplarze publikacji można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej, ul. Ogrodowa 18, 24-100 Puławy i Bibliotece w Szkole Podstawowej w Gołębiu, ul. Puławska 32, 24-100 Puławy. Wydawnictwa dostępne są również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach (www.gops.pulawy.pl) – zakładka Gmina Puławy dla Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach