Fotowoltanika

44. Kurier Gminy Puławy: Odnawialne Źródła Energii z dofinansowaniem!

Gmina Puławy uzyskała dofinansowanie na 2 złożone wnioski dotyczące montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Łączna wartość projektów wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niespełna 4 500 000 zł. 18 maja 2020 r. umowy w tej sprawie zostały zawarte pomiędzy Gminą Puławy w Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

     Przypomnijmy, że w dniach 6 – 17 maja 2019 r. Gmina Puławy przyjmowała deklaracje osób chętnych do przystąpienia do projektu Odnawialnych Źródeł Energii, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w zakresie zakupu i montażu instalacji: fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów na biomasę (pellet) i pomp ciepła do celów ciepłej wody użytkowej. Na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło, ilość osób korzystających z ciepłej wody użytkowej oraz dostępnego miejsca na instalację, Gmina zaproponowała instalacje fotowoltaiczne o mocach odpowiednio 2,72, 3,40, 4,08 i 4,76 kWp, kotły na pellet o mocach 16 i 25 kW oraz pompy ciepła z zasobnikami 200 i 300 l.

     W dniach 2–9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy, mieszkańcy podpisywali umowy w sprawie przystąpienia do projektu. Ostatecznie zostało zawartych 430 umów, w tym 334 na fotowoltaikę (42 instalacje 2,72; 49 instalacji 3,40; 87 instalacji 4,08 i 156 instalacji 4,76) 75 na kotły (35 o mocy 25 kW i 40 o mocy 16 kW), 21 na pompy ciepła (15 z zasobnikiem 200 l, 6 z zasobnikiem 300 l).

     Obecnie trwa procedura przetargowa, podczas której zostaną wybrane firmy realizujące projekt. Wszystkie formalności powinny zakończyć się do końca 2020 r. W 2021 r. będzie odbywał się montaż paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów na biomasę (pellet) i pomp ciepła do celów ciepłej wody użytkowej. Zwycięzcy przetargów będą mieli na to czas do 30 listopada 2021 r.

Agnieszka Chudzik,
Paweł Nocek