1606382711751

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa drogi w Anielinie

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.

W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepustów i rowów wraz z ich wyprofilowaniem. Ponadto przy drodze powstaje nowa linia oświetlenia ulicznego. Drogę oświetlą 52 lampy ze źródłem światła LED.
Na zadanie Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji ma wynieść 1 356 171,48 zł, z czego 669 662,00 zł wynosi dotacja.
Dodatkowo Sołectwo Anielin przysługujące środki z funduszu sołeckiego na 2020 r. przeznaczyło na zakup wiat przystankowych, które zostaną ustawione przy nowo powstałych peronach.

(Zdjęcia drogi w Anielinie zostały wykonane 26 listopada 2020 r. pod koniec realizacji inwestycji.)

Tekst Agnieszka Chudzik, fot. Patryk Pietrasiak