Ulica Pocztowa

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa ulicy Pocztowej w Gołębiu

Gmina Puławy realizuje kompleksową przebudowę ponad 1 km ul. Pocztowej w Gołębiu. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Konsorcjum: Lider: TRANS – KRUSZ s.c. Dariusz i Grzegorz Niedziela z Puław wraz z Partnerami: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o. z Puław oraz Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa z Puław. Prace rozpoczęły się z początkiem września i miały potrwać do końca października br. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, termin ten został wydłużony.

W ramach przebudowy wykonywana jest kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kostki brukowej na posesje prywatne oraz chodnik i nowa linia oświetlenia ulicznego.

Na zadanie Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji ma wynieść 2 249 851,49 zł, z czego 1 087 010,00 zł wynosi dotacja.

Tekst Agnieszka Chudzik, fot. Paweł Nocek