E-usługi w Gminie Puławy

44. Kurier Gminy Puławy: Urząd wdrożył nowoczesne e-usługi

Urząd Gminy Puławy zakończył realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych Gminy Puławy”, który pozwolił na wdrożenie zaawansowanych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, świadczonych za pośrednictwem Internetu. Wdrożone systemy umożliwią mieszkańcom łatwą i szybką komunikację z urzędem. Z kolei administracja otrzymała specjalistyczne narzędzia, dzięki którym pracownicy urzędu mogą sprawniej wypełniać swoje zadania oraz profesjonalnie zarządzać gminą.

Jakie możliwości zyskali mieszkańcy? Przede wszystkim pojawiły się usługi, które w pełni umożliwią załatwianie określonych spraw przez Internet. W ramach projektu istnieje możliwość utworzenia Indywidualnego Konta Interesanta, które zawsze będzie zawierało aktualne dane, gdyż zintegrowane jest z bazami danych urzędu. Poza wglądem do swoich informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłaty śmieciowej, mieszkańcy mogą dokonać opłaty podobnie jak w internetowych portalach zakupowych, mają dostęp do zaawansowanego systemu informacji przestrzennej – Plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na pozyskanie informacji o przeznaczeniu działek, a także uzyskanie wypisu czy wyrysu. Dzięki dedykowanej usłudze „Naprawmy to” jest możliwość zgłaszania usterek związanych z infrastrukturą gminną (drogi, wodociągi, oświetlenie).

Powstała także aplikacja mobilna o nazwie Gmina Puławy. Jest ona darmowa. Można ją pobrać w Sklepie Play i App Store. Dzięki aplikacji dowiemy się m.in. o aktualnych wydarzeniach w Gminie Puławy, czy poznamy lokalne szlaki turystyczne.

Na wdrożenie i uruchomienie e – usług publicznych Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Tekst Anna Wadas, fot. Paweł Nocek