hustle and bustle 1738072 1920

45. Kurier Gminy Puławy: Stres, czyli…?

Twórcą terminu jest Hans Hugon Salya, który przez pół wieku prowadził badania dotyczące wspomnianego zjawiska. Stres towarzyszy nam całe życie. Jest różny, ma inne skale, inne poziomy ale jest wszechobecny.

Już od najmłodszych momentów życia jesteśmy narażeni na stres, który wraz z wiekiem potęguje się, bo wzrastają oczekiwania, potrzeby, bo człowiek znajduje się w różnych sytuacjach, a te sytuacje wpływają inaczej, bo każdy ma inne zasoby własne, inne poczucie subiektywnego dobrostanu, względną obecność pozytywnych i względną nieobecność negatywnych emocji. Więc dla różnych jednostek trudne sytuacje klasyfikowane są inaczej, stąd różne odczuwanie poziomu stresu nawet w sytuacjach wydawać by się mogło analogicznych. Stres „to stan organizmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integralność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swoje siły na samoobronę” (cyt. za Łosiak W., Psychologia stresu, 2008, s. 25).

Warto jednak zaznaczyć, że stresują również dobre i wspaniałe życiowe momenty, że niekiedy wpływa on mobilizująco, poprawia efektywność i tempo podejmowanych działań.
W sytuacji wystąpienia nagłego stresu, reakcja rozpoczyna się od nagłego pobudzenia układu nerwowego, a organizm przygotowuje się do sprawnego i szybkiego działania. Celem powyższego jest powrót organizmu do homeostazy czyli stanu względnej równowagi.

Obok zaprezentowana została reakcja organizmu na stres. Rycina prezentuje imponujący zestaw reakcji fizjologicznych przygotowujących człowieka do walki lub ucieczki. (Zimbardo P, Johnson R., Mccann V, Psychologia, 2010, s.153).

Wpływ stresu na organizm

 

Skala twarzy

„Która twarz najlepiej wyraża to, co ogólnie biorąc, myślisz o swoim życiu?” Skala stosowana jest często by dokonać oceny poczucia dobrostanu. Jak wynika z częstości odpowiedzi podanej w procentach, większość ludzi wybiera jedną z pogodnych twarzy. A ty? (za: Zimbardo P, Johnson R., Mccann V, Psychologia, 2010, s.199)

Skala twarzy

Bibliografia:

  1. Łosiak W., Psychologia stresu, 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne;
  2. Zimbardo P, Johnson R., Mccann V, Psychologia, 2010, Wydawnictwo PWN.

 

Daria Sokołowska