Zdjęcie przedstawiające cztery dystrybutory do paliwa

Uwaga rolniku!!!

Zbliża się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

 

Wójt Gminy Puławy uprzejmie informuje:

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

                W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi

– 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  –  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

– 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest według stawki  zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 3 – 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

—————————————————————————————————————————

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON