Budowa gazociągu

Informacja o budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Wronów-Rozwadów-Strachocina

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi aktualnie prace projektowe związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Wronów-Rozwadów-Strachocina. Obecnie opracowywany jest Projekt Wstępny dla tej inwestycji. Działając na zlecenie ,GAZ-SYSTEM S.A. prace projektowe realizuje ANTEA Polska S.A. z siedzibą w Katowicach.

Dbając o jakość kontaktów z władzami i społecznością lokalną, GAZ-SYSTEM S.A. przygotował zestaw odpowiedzi na często pojawiające się pytania ze strony interesariuszy projektu, które znajdują się w załączniku. Znajdą w nim Państwo również odpowiedzi na pytania, które były formułowane podczas  spotkań.

Informacja o budowie gazociągu