IMG 20200303 115256

46. Kurier Gminy Puławy: Dostawa lamp hybrydowych i solarnych oświetlenia drogowego

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. Sołectwo Sadłowice – Kolonia Góra Puławska złożyło wniosek na zakup lamp hybrydowej i solarnej, a Sołectwo Smogorzów na zakup lampy hybrydowej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawy lamp oświetlenia drogowego wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą na kwotę łączną 33 210,00 zł złożyła firma „RE SOLAR ENERGY POWER” Sp. z o.o. ze Szczecina. Prace mają zostać wykonane do dnia 18 lipca 2021 r.

Tekst i fot. Agnieszka Chudzik