Przepompownia

46. Kurier Gminy Puławy: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków

Cztery przepompownie ścieków, które znajdują się w Gminie Puławy zostaną wkrótce zmodernizowane i przebudowane. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko poważnej awarii sieci kanalizacyjnej.

Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Gminie Puławy będzie kosztowała 450 057 zł. Prace wykona przedsiębiorstwo „MD INSTALACJE” Sp. z o.o. z Lublina. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, do którego stanęło łącznie 3 potencjalnych wykonawców. Prace będą polegały na modernizacji pompowni ścieków sanitarnych w Gołębiu przy ul. Żuławy, w Górze Puławskiej przy ul. Janowieckiej, w Klikawie przy ul. Klonowej oraz w Pachnowoli. Zakres robót będzie obejmował zbiorniki pompowni i ich wyposażenie, pompy, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu, tablice sterownicze z automatyką sterującą do pompowni oraz system monitoringu i zdalnego nadzoru. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 czerwca 2021 r. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane roboty.

Paweł Nocek