Fotowoltanika

46. Kurier Gminy Puławy: Odnawialne Źródła Energii coraz bliżej

Trwa procedura wyłonienia firm, które dostarczą i zamontują instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę (pellet) i pompy ciepła do celów ciepłej wody użytkowej. Wszystkie prace powinny zakończyć się przed kolejnym okresem grzewczym.

18 maja 2020 r. Gmina Puławy zawarła umowę z Województwem Lubelskim, na mocy której uzyskała dofinansowanie na dwa złożone wnioski dotyczące montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Łączna wartość projektów wynosi ponad 7 800 000 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL niespełna 4 500 000 zł. 28 grudnia 2020 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania, w którym na część I, czyli „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Puławy” oferty złożyło aż 8 podmiotów. Najtańsza propozycja opiewała na kwotę 3 990 158,88 zł, a najdroższa na 5 065 514,99 zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali, że w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych dokonają przeglądu gwarancyjnego na żądanie.

Na II część przetargu – „Dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Puławy” oferty złożyły 3 podmioty. Najniższa zaproponowana cena wyniosła 1 466 640,00 zł, a najwyższa
1 520 043,84 zł. Wszyscy wykonawcy deklarują, że maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych dokonają przeglądu gwarancyjnego na żądanie. Sprawność kotłów wszystkich podmiotów wynosi powyżej 91%.

Obecnie trwają prace związane z dokonaniem wyboru ofert najkorzystniejszych dla każdej z części zamówienia. Po podpisaniu umów z wyłonionymi wykonawcami, ci będą zobowiązani dostarczyć i zamontować instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę (pellet) i pompy ciepła do celów ciepłej wody użytkowej do dnia 31 października 2021 r.

W 2019 r. zostały zawarte z mieszkańcami Gminy Puławy łącznie 434 umowy, w tym 337 na fotowoltaikę, 76 na kotły, 21 na pompy ciepła.

Paweł Nocek