8f6b7a96f37602316da88ac1922ad388 M

75. rocznica zbrodni niemieckiej w Leokadiowie

14 stycznia 1944 r. w Leokadiowie rozegrały się tragiczne chwile, które stały się symbolem okrucieństwa wojny, dramatu poległych i ich rodzin. Żołnierze niemieccy dokonali wówczas zbiorowej egzekucji 33 mieszkańców okolicznych miejscowości. Pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż troskliwie pielęgnowana przez społeczność Leokadiowa oraz samorządy Gminy Puławy i Zwolenia.

Uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę dramatu odbyła się 14 stycznia 2019 r. pod pomnikiem, wzniesionym w Leokadiowie, w miejscu egzekucji. Obok uczniów i nauczycieli z miejscowej szkoły, w wydarzeniu uczestniczyła delegacja z Urzędu Gminy Puławy, której przewodniczył Wójt Pan Krzysztof Brzeziński, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu na czele z Zastępcą Burmistrza Panem Grzegorzem Molendowskim, Radny i Prezes OSP Leokadiów Pan Zdzisław Urbanek a także grupa harcerzy z Łaguszowa.

Zgromadzeni założyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem, uczcili poległych minutą ciszy i pomodlili się wspólnie w intencji ofiar. W szkole przygotowano słodki poczęstunek oraz prezentację multimedialną, przybliżającą rys tragicznych wydarzeń sprzed 75. lat.

Więcej na temat zbrodni z 14.01.1944 r. można znaleźć tutaj.