5203e029baf9066453a974e14eb72a60 M

8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy

19 stycznia 2018 r. w świetlicy gminnej w Gołębiu odbyło się 8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy.

W gronie znamienitych gości, którzy uświetnili wieczór swoją obecnością znaleźli się m.in. przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Szulowskiego – Pan Paweł Matras, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Paweł Nakonieczny, Proboszcz Parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, będący zarazem Powiatowym Kapelanem Straży Pożarnych Ks. Jerzy Węzka, Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej Ks. Marek Kucharski, przedstawiciele Samorządu Powiatu Puławskiego – Starosta Pan Witold Popiołek i Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Smaga, delegacja Samorządu Miasta Puławy na czele z Prezydentem Panem Januszem Groblem. Na sali zasiedli licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych i instytucji publicznych, służb mundurowych i społecznych, przedsiębiorcy – wśród nich Pan Dariusz Rachwał – właściciel firmy ZRB Rachwał, będącej generalnym wykonawcą rozbudowy szkoły w Gołębiu, przedstawiciele sektora biznesu i finansów, radni powiatowi i gminni na czele z Przewodniczącą Panią Dorotą Osiak, przedstawiciele prasy i telewizji, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, sołtysi, prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji społecznych, pracownicy Urzędu Gminy Puławy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy.

W pierwszej części spotkania głos zabrał gospodarz wieczoru – Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, który dokonał podsumowania działalności samorządu gminnego w minionym roku oraz wskazał najważniejsze plany na przyszłość. Podkreślił, że pomimo realizacji dwóch ogromnych, wielomilionowych inwestycji w rozbudowę szkół w Gołębiu i Górze Puławskiej, Gmina Puławy – jako jedna z nielicznych w województwie lubelskim – nadal dysponuje nadwyżką budżetową. Miłą niespodzianką była przekazana przez Wójta informacja, o wydanej zaledwie kilka godzin wcześniej decyzji zezwalającej na użytkowanie nowo wybudowanej części budynku szkolnego w Gołębiu.

Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Złote Medale za Długoletnią Służbę dla pracownic Urzędu Gminy Puławy, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Wojewoda Lubelski Pan dr hab. Przemysław Czarnek. Odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymały: Pani Anna Araźna – Inspektor do spraw sprawozdawczości budżetowej, Pani Teresa Gawryjołek – Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego oraz Pani Krystyna Jędrych – Skarbnik Gminy Puławy.

Do grona laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”, decyzją Rady Gminy Puławy, w tym roku dołączyli: Pan Ireneusz Teper – obecny Prezes, wieloletni działacz Klubu Sportowego „Hetman” Gołąb, który w ubiegłym roku obchodził 40. lecie działalności, Pani Małgorzata Daniłko – autorka strony internetowej „Gołąb nad Wisłą” (www.golabnadwisla.pl) oraz Pan Tomasz Kozak – społecznik, opiekun dawnego Bonowa. Dekoracji laureatów dokonali wspólnie Wójt Krzysztof Brzeziński i Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Osiak.

Po wręczeniu medali i wyróżnień głos zabierali zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Paweł Nakonieczny, Ks. Jerzy Węzka, który podziękował Wójtowi Krzysztofowi Brzezińskiemu za realizację inwestycji w rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołębiu, dziękując jednocześnie za zaangażowanie Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Gowinowi. Następnie głos zabierali: Starosta Puławski Pan Witold Popiołek wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Puławskiego Panią Danutą Smagą, Burmistrz Nałęczowa Pan Andrzej Ćwiek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Pan Ryszard Ścibior, Skarbnik Gminy Pani Krystyna Jędrych. Pani Danuta Kursa wraz z Panią Krystyną Miazgą złożyły wierszowane podziękowania w imieniu miejscowego Koła Emerytów. Również wierszem podziękowała Pani Anna Nowak – manager miejscowego ośrodka zdrowia. Miłym akcentem był nieoczekiwany występ wokalny Pani Natalii Cieloch – Radnej Gminy Puławy.

Kolejne punkty wieczoru przeplatały kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu „Aplauz” z Gołębia i Natalii Kosmowskiej. Na zakończenie wystąpił gołębski kabaret 50+ w skeczu zatytułowanym „Szopka Noworoczna, czyli między nami sąsiadami” w reżyserii i według scenariusza Pani Elżbiety Wolskiej.