8adaab906335a500d629a55f4f3ed11a M

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian i uwag można zgłaszać do 8 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD Zielony Pierścień: http://zielonypierscien.eu/strona-glowna/projekt-zmian-lsr