Andrzej Dera

Samorządowiec, były Starosta Powiatu Ostrowskiego, w okresie ostatnich 10 lat Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski. Obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jako Poseł na Sejm RP odegrał jedną z kluczowych ról w sprawie rozwiązania problemu tzw. „starego mostu” na Wiśle, a jego działania przyczyniły się do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób korzystny dla naszej gminy. Wspierał Samorząd Gminy Puławy, na czele z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim, w staraniach zmierzających do zmiany niekorzystnych z punktu widzenia samorządu przepisów. Jako Poseł sprawozdawca występował podczas rozpraw przed  Trybunałem Konstytucyjnym w dniach 22 kwietnia i 26 maja 2015 r., wielokrotnie przywołując Gminę Puławy, jako modelowy przykład szkodliwego działania przepisów ustawy o drogach publicznych, wskazując na pilną potrzebę ich zmiany. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tego przyjaciela naszej Gminy, dziś możemy spokojnie myśleć o przyszłości i podejmować nowe inwestycje.