wojewoda

Apel o przestrzegania zasad reżimu sanitarnego

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zwracam się do Państwa z apelem o przypominanie członkom społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Apeluję szczególnie o utrzymywanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa w miejscach występowania dużych skupisk ludzi, dezynfekcję rąk oraz respektowanie zasad higieny.
Proszę również o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach,
takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
Racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych może przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii COVID-19.

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/-/
Iwona Chlebicka
/podpisano elektronicznie/