Wprowadzone przez Michał Kramarczyk

„Sterylizacja/kastracja wraz z elektronicznym znakowaniem psów i kotów należących do mieszkańców gminy Puławy w 2024 roku”

Do 24 kwietnia 2024 r. trwa wniosków do programu, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą wysterylizować lub wykastrować swojego kota czy psa. W ramach projektu zwierzęta będą również znakowane elektronicznie. W celu wzięcia udziału w programie należy: złożyć w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy dwa egzemplarze wniosku stanowiącego załącznik do regulaminu, posiadać […]

Komunikat Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Zwracamy się z apelem do mieszkańców – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Systematycznie sprawdzane oraz […]

Wykonano ogrodzenie pomnika w miejscu egzekucji 20 Polaków mającej miejsce 29 października 1942 r. w Górze Puławskiej

Zakończono wszystkie zaplanowane na 2023 rok prace przed pomnikiem w miejscu egzekucji 20 Polaków w Górze Puławskiej. Wykonawcą ogrodzenia łańcuchowego składającego się z 20 szt. słupków żeliwnych „Syrenka H80” oraz 27,5 m łańcucha stalowego Ø 10 mm było Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Transportowe „PeZet – BUD” Piotr Zdun.

I etap rewitalizacji otoczenia pomnika w miejscu egzekucji 20 Polaków mającej miejsce 29 października 1942 r. w Górze Puławskiej ukończony

Zakończono prace brukarskie przed pomnikiem w  miejscu egzekucji 20 Polaków w Górze Puławskiej. Po uprzednim wykonaniu robót rozbiórkowych, kształtowaniu terenu i dowiezieniu ziemi urodzajnej wykonano 63 m2 chodnika z kostki brukowej w kolorze szarego granitu. Następnym etapem rewitalizacji będzie wykonanie ogrodzenia łańcuchowego. w 2024 roku zadbamy również o to aby w okolicy pomnika znalazły się […]

Ruszyły prace przed pomnikiem ofiar zbrodni niemieckiej w Górze Puławskiej

Zadanie obejmuje rewitalizację otoczenia pomnika w miejscu egzekucji 20 Polaków mającej miejsce 29 października 1942 r. w Górze Puławskiej, znajdującego się w okolicy skrzyżowania dróg wojewódzkich. Pomnik wzniesiony z inicjatywy społeczeństwa przy pomocy PBW Puławy w latach 60-tych XX wieku w skutek długotrwałego działania czynników atmosferycznych uległ częściowej degradacji i utracił walory estetyczne. Mając na […]