Wprowadzone przez Michał Kramarczyk

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych. Pobierz załącznik: Obwieszczenie_Wojewody_Lubelskiego_z_dnia_20_grudnia_2018_r._1

Zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zostaną wprowadzone zmiany i ograniczenia w kursowaniu autobusów MZK na niżej wymienionych liniach: I. 24 grudnia 2018r. (Wigilia) 1. Zawiesza się kursy następujących linii: Linia nr 1 Włostowice-Pętla z godz. 1907, 1922, ZA Dyrekcja z […]

Wybory samorządowe 2018 – ogłoszenie dla mieszkańców Kajetanowa, Dobrosławowa, Pachnowoli, Niecieczy i Niebrzegowa

Mając na względzie umożliwienie mieszkańcom Niebrzegówa i Niecieczy oraz Kajetanowa, Pachnowoli i Dobrosławowa udziału w zbliżających się wyborach samorządowych, informujemy, że w dniu 21 października 2018 r. zostaną uruchomione dodatkowe bezpłatne kursy autobusu MZK relacji: Kajetanów (przystanek Kajetanów I) – przez Dobrosławów – Zarzecze-Szkoła – Dobrosławów – Kajetanów (przystanek Kajetanów I) GODZINY ODJAZDU AUTOBUSU: Odjazd z […]

Zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie Swiąt Wielkanocnych

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych wprowadza zmiany i ograniczenia w kursowaniu autobusów MZK na niżej wymienionych liniach: 1 kwietnia 2018 (niedziela) i 2 kwietnia 2018 (poniedziałek) 1. Zawiesza się kursy następujących linii: Linia nr 1 – Włostowice-Pętla  z godz. 1922 – ZA Dyrekcja z […]

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW POZOSTAŁYCH

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW POZOSTAŁYCH Odpady odbierane będą wyłącznie od mieszkańców Gminy Puławy przez pracowników firmy odbierającej odpady, we wskazanych poniżej dniach i lokalizacjach, w godz. od 7:00 do 15:00. Lokalizacje kontenerów do zbiórki odpadów: Termin Miejscowość Lokalizacja kontenerów 08.03.2018 r. GOŁĄB Parking przy kościele parafialnym 15.03.2018 r. GÓRA PUŁAWSKA Parking […]

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puławy:

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Dane teleadresowe przedsiębiorcy 1. Firma Handlowo-Usługowa Józef Szlendak ul. Grunwaldzka 28, 08-530 Dęblin, tel. 692 405 611 2. Wywóz Nieczystości Ciekłych „Grześ” Grzegorz Jędrys Moszczanka 1, 08-500 Ryki, tel. 668 251 541 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 01 03 4. TED BAGS […]

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy

L.p. Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby przedsiębiorcy 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki 2 KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin 3 EKOLAND Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 5 […]

Ważna informacja dla mieszkańców – przyjmowanie zużytych opon wstrzymane do odwołania!

Informujemy, iż ze względu na brak możliwości technicznych od 9 października 2017 r. Zakład Usług Komunalnych w Puławach wstrzymał do odwołania przyjmowanie zużytych opon, tj. odpadów o kodzie 16 01 03. Przyczyną tej decyzji jest trwający od wielu miesięcy problem z przekazywaniem do recyklingu tego rodzaju odpadów, natomiast nagromadzona ilość osiągnęła limit technologiczny Instalacji. O […]

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7:00 Termin Miejscowość 20.09.2017 r. Polesie, Piskorów, Leokadiów, Smogorzów, Anielin, Zarzecze, Kochanów, Sosnów, Janów, Pachnowola, Dobrosławów, Sadłowice, Tomaszów, Kolonia Góra Puławska, Bronowice, Kowala, Łęka, Opatkowice, Kajetanów 21.09.2017 r. Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Niebrzegów, Nieciecz, Wólka Gołębska Góra Puławska, Klikawa, Jaroszyn, Gołąb ODPADY WIELKOGABARYTOWE to […]

Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy:  osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 % osiągnięty w 2016 […]