Wprowadzone przez Paweł Nocek

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. Uwaga na nierzetelnych wykonawców Jeśli jesteś wnioskodawcą lub […]

Ostrzeżenie przed przymrozkami!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed przymrozkami. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21:00 dnia 20.03.2024 r. do godz. 09:00 dnia 21.03.2024 r. W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy

WÓJT GMINY PUŁAWY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy   Lp. Położenie  i nr działki Pow. w m2 Numer księgi wieczystej Opis Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Termin przetargu 1. Góra Puławska 432/1 273 LU1P/00050756/4 nieruchomość niezabudowana MNj- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   17.500,00 2.000,00 […]

Ostrzeżenie przed oblodzeniem!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed oblodzeniem. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19:00 dnia 18.03.2024 r. do godz. 09:00 dnia 19.03.2024 r. W tym czasie prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich […]

Godziny pracy Urzędu Gminy Puławy w piątek 29 marca 2024 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że dzień 29 marca 2024 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla  pracowników Urzędu Gminy Puławy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r. – obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. W tym dniu, z uwagi na obowiązujący kalendarz wyborczy, wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa […]

Informacja w sprawie przeglądu gwarancyjnego instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Puławy, zamontowanych w latach 2018 – 2019 w ramach projektu pn.: „Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1”.

Informuję, że od dnia 20 marca 2024 r. będą prowadzone czynności związane z końcowym przeglądem gwarancyjnym wszystkich instalacji kolektorów słonecznych, zamontowanych na terenie Gminy Puławy w ramach ww. projektu. Podmiotem upoważnionym do wykonania przeglądu gwarancyjnego jest wykonawca instalacji – FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95 – 200 Pabianice. O terminie wykonania przeglądu każdy właściciel […]

Jubileusz 25-lecia Samorządu Powiatu Puławskiego

W imieniu Starosty Puławskiego Pani Danuty Smagi serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z Jubileuszem 25-lecia Samorządu Powiatu Puławskiego.   Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 marca 2024 r. godz. 16:00 w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8. W programie: wręczenie Medali za Długoletnią Służbę wręczenie odznak honorowych „Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego” spotkanie […]

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Puławy przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 453 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na […]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 7080 obręb Gołąb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 7080 obręb Gołąb   Na podstawie art. 67. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w związku […]

Ostrzeżenie przed przymrozkami!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia m.in. dla powiatu puławskiego przed przymrozkami. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:24 dnia 08.03.2024  r. do godz. 08:00 dnia 10.03.2024 r. W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury w nocy z piątku na sobotę do około -4°C, przy gruncie do około -8°C, z […]

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, […]