Bezpłatne maseczki ochronne dla Mieszkańców Gminy Puławy

Szanowni Państwo,
 
rozpoczęliśmy wydawanie bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Puławy. Ich dystrybucją w poszczególnych wsiach, będą zajmowali się sołtysi, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Do każdego gospodarstwa domowego trafi tyle maseczek, ile osób zostało wskazanych w deklaracji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Ponieważ od dłuższego czasu jest wielki problem z dostępnością maseczek ochronnych i ich zakupem, dlatego musimy zamawiać je partiami. Do poszczególnych sołectw, maseczki będą trafiały według kolejności alfabetycznej. Pierwsza partia maseczek, która trafi do mieszkańców Gminy Puławy wynosi 6 000 sztuk.