2e2843e2ade511d88df42c8a44a73c77 XL

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dobrosławów

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW
(GMINA PUŁAWY) – KM DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12
OD KM 554 + 630,30 DO KM 555 + 261,80 – STRONA PRAWA

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

Chodnik:

a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
b) odwodnienie korpusu drogowego
c) wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych
d) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm
e) urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
f) murki oporowe
g) roboty wykończeniowe

Kładka dla pieszych:

a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne
b) odwodnienie korpusu drogowego
c) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d) roboty wykończeniowe w zakresie umocnień rowów i ścieków
e) fundamenty
f) korpusy podpór
g) płyta pomostu – konstrukcja żelbetowa
h) hydroizolacja
i) wyposażenie kładki – balustrady stalowe
j) roboty przyobiektowe
k) wykonanie nawierzchni chodnika z żywic syntetycznych gr. 6 mm
l) roboty zabezpieczeniowe

Termin realizacji: październik 2010 r. – maj 2011 r.
Wartość wykonanych robót budowlanych: 442 087,68 zł
Wykonawca: „POLTOR” Sp. z o.o., ul. Michalinowska 5, 08 – 530 Dęblin