Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz przepustami przy drodze gminnej w miejscowości Zarzecze

inwestycje-gminne-baner

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ PRZEPUSTAMI PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Podstawowe parametry techniczne chodnika:

Długość chodnika – 338,40 m
Szerokość chodnika – 1,50 m

ZAKRES ROBÓT

a) wytyczenie obiektu w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) wykonanie koryta chodnika oraz zjazdów
c) ułożenie rur przepustowych
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych
e) ułożenie nowego krawężnika 15x30x100 cm na ławie z oporem przy zjazdach
f) ułożenie obrzeża 6x25x100 cm po obu stronach chodnika
g) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm na chodniku (kostka kolorowa inna niż szara w nawiązaniu do istniejącego chodnika)
h) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na zjazdach (kostka szara w nawiązaniu do istniejących zjazdów)
i) profilowanie istniejących rowów drogowych
j) połączenie chodnika z istniejącym oraz z istniejącą zatoką autobusową
k) wykonanie prac porządkowych oraz humusowania z obsianiem

Termin realizacji: listopad – grudzień 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 143 062,44 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BRUK – BUD” Grzegorz Rychlicki, ul. Matejki 6, 26-640 Skaryszew

{gallery}873{/gallery}