Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Gołąb

orlik2012 logo

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012″ w miejscowości Gołąb gmina Puławy

CEL OPERACJI

Udostępnienie społeczności lokalnej, dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej dającej możliwość do aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora. Umożliwienie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku sportowym o standardzie europejskim. Popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

  • budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną – „sztuczna trawa” o wymiarach 30m x 62m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6m, wraz z wyposażeniem sportowym dwie bramki do gry w piłkę nożną,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1m x 32,1m ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wraz z wyposażeniem sportowym kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową,
  • budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej 60m2 , wraz z instalacją wod.-kan. i elektryczną, spełniający wymogi funkcjonalne magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie trenera środowiskowego,
  • oświetlenie kompleksu – 8 słupów oświetleniowych przy boisku piłkarskim i boisku wielofunkcyjnym,
  • zagospodarowanie terenu: ciągi piesze i parking z kostki brukowej betonowej.

Termin realizacji: lipiec – październik 2012 r.
Wartość prac wraz z projektem budowlanym i nadzorem inwestorskim: 1 025 167,15 zł
Inwestycja współfinansowana ze środków:
budżetu państwa 577 000,00 zł
budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego 200 000,00 zł
budżetu Gminy Puławy 248 167,15 zł

Wykonawcy robót:
„EUROCOURT” sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 7, 26-600 Radom
PPHU „Interbud” sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom
Nadzór inwestorski: „AMM INSTALACJE” Adam Kukiełka, ul. Piłsudskiego 28 lok. 208, 24-100 Puławy