6a3568ec75354456ab1e6b6fc1540ba0 XL

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Gołąb

 

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

a) roboty ziemne
b) układanie kabli i przewodów uziemiających
c) montaż słupów oświetleniowych, wysięgników rurowych i opraw oświetleniowych – 3 kpl.
d) badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2013 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 18 980,00 zł
Wykonawca: „AMPER-POL” Zakład Usług Technicznych Roman Siedliski, ul. Kołłątaja 58/20, 24-100 Puławy
Nadzór inwestorski: Eryk Frycz