ae4bbf432d7a347a7d7b6f051b071f94 M

Budowa oświetlenia drogowego w Jaroszynie

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty ziemne
  2. układanie kabli oraz przewodów uziemiających,
  3. montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 11 kpl.
  4. montaż złącza kablowego
  5. badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2015 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 40 682,04
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEKS” Roman i Anna Kuta spółka jawna, ul. Partyzantów 26-30, 05-530 Dęblin
Nadzór inwestorski: Zdzisław Witesik