e62681383a22ece70ebf83908f7b7b5d M

Budowa oświetlenia drogowego w Kolonii Góra Puławska

inwestycje gminne baner 1

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KLONIA GÓRA PUŁAWSKA

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty ziemne
  2. montaż uziomów poziomych
  3. montaż słupów linii napowietrznej wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi – 23 kpl.
  4. badanie linii kablowej oraz badania i pomiary instalacji uziemiającej

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2015 r.
Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 86 507,41
Wykonawca: „ELPIE” Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
Nadzór inwestorski: Eryk Frycz