491a4a0327b47b32bd3778bab121ebe0 M

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niebrzegów

inwestycje gminne baner

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEBRZEGÓW

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. ustawienie i montaż 8 słupów oświetleniowych
  2. montaż 8 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach
  3. układanie kabli na słupach
  4. wykonanie linii kablowej oświetleniowej napowietrznej
  5. badania i pomiary instalacji elektrycznej

Termin realizacji: sierpień 2016 r.
Wartość robót budowlanych: 29 582,12 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ELDAR” Zbigniew Kiełek, ul. Góralska 17/1, 26-600 Radom