Wiata na Truskawkowym Szlaku Rowerowym

Budowa tematycznego Truskawkowego Szlaku Rowerowego w Gminie Puławy

1 Flaga Unii Europejskiej 2 Logo LGD Zielony Pierscien 3. Logo Programu Leader 4 Logo Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pt. „Budowa tematycznego Szlaku Rowerowego w Gminie Puławy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CEL OPERACJI
Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa.

ZAKRES PROJEKTU
Wykonanie tematycznego Truskawkowego Szlaku Rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną. Szlak stanowi uzupełninie już istniejącej sieci szlaków rowerowych, eksponuje dotąd nie udostępniane turystom zakątki gminy oraz prezentuje specyfikę uprawy głównego owocu tego terenu – truskawki. Szlak ma długość 38 km przebiega po lewobrzeżnej części Gminy Puławy, tworząc pętlę przez miejscowości – Góra Puławska, Jaroszyn, Bronowice, Kajetanów, Janów, Anielin, Smogorzów, Leokadiów, Polesie, Piskorów, Kochanów i Tomaszów. Na trasie szlaku w miejscowościach Smogorzów, Polesie oraz Piskorów zlokalizowano również wiaty turystyczne wraz ze stołami, ławkami oraz stojakami na rowery. W ramach projektu stworzona została gra terenowa, na którą składają się mapy z przebiegiem nowego szlaku truskawkowego oraz budki z pieczątkami. Zebranie wszystkich pozwoli ułożyć hasło. Postawiono również tablice informacyjne, które promują dziedzictwo lokalne sześciu Gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Żyrzyn i Wąwolnica.
Termin realizacji: lipiec 2021 – październik 2022
Całkowity koszt inwestycji: 135 528,84 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 64 902,00 zł

Wykonawcy:
Bochniarz Roman Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRONAT”, Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna

„MANUFAKTURA TURYSTYKI” JURASZEWSKI SŁAWOMIR ul. Prząśniczki 5, 20-838 Lublin

“KREATOR” Sebastian Sumorek, ul. Partyzantów 42, 24-100 Puławy