Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy

Projekt „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Puławy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Cel ogólny – zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej.

Cel szczegółowy – rozwój i poprawa jakości istniejącej sieci szlaków turystycznych, poprzez wyznaczenie nowych miejsc odpoczynku przy szlakach na terenie gminy Puławy.

 

Zakres projektu:

Wykonano dziewięć powtarzalnych wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z elementami małej architektury w postaci dwóch stołów, czterech ław bez oparcia, stojaka na rowery i kosza na śmieci. Wiaty zostały ustawione w dziewięciu miejscowościach na terenie gminy Puławy tj.: Góra Puławska, Jaroszyn, Kajetanów, Leokadiów, Łęka, Niebrzegów, Opatkowice, Skoki i Tomaszów.

Czas trwania projektu: Styczeń – Sierpień 2014 r.

Całkowita wartość Projektu:
34 111,42 CHF – 116 040,24 PLN

Dofinansowanie ze strony szwajcarskiej:
28 994,69 CHF – 98 634,15 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:
5 116,73 CHF – 17 406,09 PLN (15 % kosztów kwalifikowanych)

Korzyści związane z projektem:

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie ilości miejsc służących odpoczynkowi na istniejących szlakach, a co za tym idzie wzrost ruchu turystycznego na terenie gminy, przez co należy rozumieć wzrost liczby turystów odwiedzających region, jak również podniesienie aktywności mieszkańców gminy w podejmowaniu działalności turystycznej i okołoturystycznej. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu turystycznej atrakcyjności i konkurencyjności gminy Puławy oraz całego subregionu. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyznaczenie i zorganizowanie 9 nowych miejsc odpoczynku przy sieci szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych, nordic walking).

Ważnewitryny internetowe:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

swiss banner

Projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Program „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”