certyficat

Certyfikat przyznany przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Certyfikat potwierdzający przeprowadzenie audytu w zakresie Bezpieczeństwa Informatycznego w Urzędzie Gminy Puławy.