97aac835489da277e8dd12c494d3dea5 M

Chodnik w Sosnowie po remoncie

Listę ubiegłorocznych, gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej zamyka remont chodnika w Sosnowie.

Zakres wykonanych robót objął roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, montaż krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie chodnika z kostki brukowej, montaż balustrad ochronnych dla pieszych oraz roboty wykończeniowe.

Wartość inwestycji to 19 236,79 zł a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budjan Sp. z o.o. z Puław.