photo

Co to jest WTZ i po co tam byli nasi Seniorzy?

22 lutego 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach gościł uczestników Klubu Seniora z Góry Puławskiej. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości, zaprezentowania pracowni warsztatów oraz rozmowy przy kawie, herbacie oraz pysznym cieście (które gospodarze spotkania upiekli poprzedniego dnia w pracowni gospodarstwa domowego). Następnie zaczęła się rywalizacja Seniorzy-Młodzi w karaoke. ,,Oby więcej takich spotkań” – słychać było tego dnia często.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Puławach mieszczą się przy ul. Wróblewskiego 21 i działają przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego od 2001 roku. Ośrodek prowadzi terapię zajęciową w sześciu pracowniach: komputerowo-introligatorskiej, krawieckiej, artystycznej, rękodzielniczej, politechnicznej oraz gospodarstwa domowego. Uczestnikami warsztatu są osoby w wieku od 18 do 50 roku życia z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną (wymagane jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Działania z zakresu rehabilitacji zawodowej przygotowują uczestników do podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Ośrodek oferuje również pomoc psychologiczną oraz zapewnia uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, poprzez organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz praktyk zawodowych. Uczestnictwo w placówce jest bezpłatne, a uczestnicy w ramach treningu ekonomicznego otrzymują co miesiąc niewielkie środki finansowe.


Projekt  “Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).