ff0158c2594917cd6a9c4e297e8a8d7c XL

Dawna wieś Bonów

W pobliżu Jeziora Piskory znajduje się Las Bonowski. Do roku 1937 istniała tu śródleśna, uboga wieś Bonów, obejmująca 63 domostwa oraz licząca 330 mieszkańców. Z powodu zaplanowania na tym terenie poligonu wojskowego dla potrzeb dęblińskiego lotnictwa, miejscową ludność przesiedlono. W 1936 r. wyprowadziło się 39 rodzin, osiedlając się i odbudowując swój dobytek za uzyskane odszkodowanie w granicach obecnej gminy Trawniki. Dziś miejscowość, w której zamieszali mieszańcy pierwotnego Bonowa nazywa się Kolonia Bonów. Rok później pozostali mieszkańcy wyprowadzili się w okolice Bychawy.

II Wojna Światowa przerwała prace nad poligonem. Po jej zakończeniu uznano, że obiekt jest niepotrzebny. Część terenu zalesiono lub przekazano okolicznym mieszkańcom. Drzewostan miejsca tworzy bór świeży z dominacją sosny zwyczajnej. Nieopodal na obszarze 2 km kw. rozciągają się Łąki Bonowskie, stanowiące piękny, niezakłócony niczym krajobraz. Można tu spotkać takie okazy roślinne jak amarantowy goździk kropkowany i granatowy przetacznik kłosowy.

Mimo upływu lat, mieszkańcy nie zapomnieli o Bonowie. Latem organizowane są tu pikniki, na które przyjeżdżają dawni mieszkańcy oraz ich rodziny. W 60. rocznicę przesiedlenia została postawiona kapliczka z Matką Boską. Na terenie dawnej wsi ustawiono także tablice informujące o przeszłości miejsca, a na drzewach, które rosną w miejscu dawnych gospodarstw umieszczono tabliczki „tu był dom numer…, tu mieszkał”.