c6db11a71571f6269d8aa754fc40212f XL

Delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża z wizytą u Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego

30 lipca o godz. 10.30 miało miejsce spotkanie delegacji Austriackiego Czarnego Krzyża z Wójtem Gminy Puławy Krzysztofem Brzezińskim oraz innymi pracownikami urzędu. Austriacki Czarny Krzyż to organizacja, która zajmuje się utrzymaniem oraz budową cmentarzy i grobowców dla ofiar cywilnych, prześladowań politycznych oraz żołnierzy. Głównym celem wizyty było omówienie sytuacji cmentarzy na terenie naszej gminy oraz rozmowy na temat podjęcia współpracy w zakresie opieki nad miejscami pochówku poległych w walkach. Pan Wójt przy pomocy prezentacji multimedialnej oraz dzięki znakomitej znajomości języka niemieckiego, osobiście zaprezentował gościom znajdujące się na terenie gminy miejsca pamięci i liczne nekropolie.

Szczególnym zainteresowaniem austriacka delegacja objęła cmentarz w Sosnowie. Jest to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowanych jest tutaj ok. 1500 żołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. Powstał pod koniec 1914 r., w czasie walk o twierdzę Dęblin. Obecnie cmentarz zajmuje ponad 0,50 ha powierzchni i jest mocno zarośnięty zarówno roślinnością wysoką, jak i typowym dla tego terenu barwinkiem pospolitym. Z pierwotnego stanu nekropolii pozostały jedynie szczątkowe ślady po ogrodzeniu z kamienia wapiennego.

Po wizytacji cmentarza w Sosnowie, przedstawiciele delegacji wyrazili zainteresowanie  finansowaniem jego uporządkowania oraz ufundowaniem pamiątkowej tablicy. Cieszymy się z tego faktu, gdyż Austriacki Czarny Krzyż z powodzeniem odrestaurował  już wiele cmentarzy, zarówno w naszym województwie, jak i w Małopolsce. Pierwsze efekty spotkania mamy nadzieję zobaczyć już w przyszłym roku.

Warto zaznaczyć, iż spotkanie przebiegało w bardzo miłej, serdecznej atmosferze, a delegacja z Austrii odnosiła się do gospodarzy z ogromną otwartością i życzliwością. Dziękujemy za koordynację spotkania Panu Piotrowi Majchrzakowi.

Skład Delegacji Austriackiego Czarnego Krzyża:

dr Gerold Ortner – Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Graz, wraz z małżonką Stefanie Ortner

płk Dieter Allesch – Prezes Krajowy Austriackiego Czarnego Krzyża

Peter Sixl – Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża

Helfried Grandl – Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża