Do 8 września br. przyjmujemy oświadczenia o wysokośći strat spowodowanych suszą

Informujemy, że rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Puławy lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, do dnia 8 września br. mogą składać oświadczenia o wysokości strat w uprawach poniesionych w skutek tegorocznej suszy.

Druki oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. 212) oraz na stronie internetowej: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=58&p1=szczegoly&p2=986212

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Puławy – pok. 212 oraz pod nr tel. 81 889 05 02.