Do wszystkich osób starszych lub niepełnosprawnych, samotnych albo wymagających stałej opieki drugiej osoby – rekrutacja do projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” przedłużona do 26 stycznia 2018 r.

Zachęcamy osoby starsze lub niepełnosprawne, które są samotne albo wymagają stałej opieki drugiej osoby o zgłaszanie się do GOPS-u w Puławach w celu wzięcia udziału w projekcie “Gmina Puławy dla Seniorów” (tel. 81 889 05 07, 81 889 05 08, 81 889 05 19).

W ramach projektu GOPS oferuje bezpłatnie w miejscu zamieszkania m. in. usługi rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, porady prawne, psychologiczne, medyczne, a także udział w zajęciach w klubie seniora.

Rekrutacja do projektu trwa do piątku 26 stycznia 2018 r. Należy zgłosić się do GOPS, wówczas pracownicy GOPS pomogą wypełnić wszystkie dokumenty. Liczba miejsc jest ograniczona do 30.

Wszelkie informacje dostępne w GOPS oraz na stronach internetowych Gminy Puławy i GOPS.

Poniżej do pobrania regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Projekt  “Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

TW_Regulamin_rekrutacji_z_16.01.2018.pdf