1460x616

Dodatek osłonowy – ważne informacje

4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku. Obydwa akty zostały ogłoszone 3 stycznia 2022 r.

W Gminie Puławy realizacją zadania zajmuje się GOPS. Spodziewam się, że ok. 2 200 osób złoży wniosek o tę pomoc. To ogromna liczba w skali gminy. Stoimy u progu piątej fali zachorowań na covid, której szczyt pokryje się ze szczytem napływu osób do GOPS w celu złożenia wniosku. Dlatego proszę, abyście Państwo nie ulegali zbiorowemu błędnemu przekonaniu (utrwalanemu przez media), że wnioski można składać jedynie do 31 stycznia br. Nie jest to prawda, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 8 i 9 ustawy wniosek można złożyć w każdym czasie aż do 31 października 2022r. Różnica polega tylko na tym, że w razie złożenia wniosku do 31 stycznia, dodatek zostanie wypłacony w 2 ratach (1 rata do 31 marca, a druga – do 2 grudnia), zaś w razie złożenia wniosku po 31 stycznia – dodatek zostanie wypłacony jednorazowo niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Może się zatem okazać, że korzystniejsze jest złożenie wniosku po 31 stycznia.
Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminy (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.
Formularz wniosku jest stosunkowo prosty, jednak wymaga dużej uwagi, zwłaszcza w razie ubiegania się o wyższe stawki dodatku – gdy głównym źródłem ogrzewania jest źródło zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Skorzystanie z tej wyższej stawki wymaga bowiem wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.

Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i – w miarę możliwości – składanie wniosków po ustaniu piątej fali pandemii.

Wysokość dodatku osłonowego: od 400 do 1150zł rocznie (albo stawka podwyższona od 500 do 1437,50zł rocznie) – zależnie od liczby członków gospodarstwa domowego
Kryterium dochodowe: 2100zł netto w gospodarstwie jednoosobowym; 1500zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z GOPS: Anna Madejska – tel. (81) 889-05-37, kom. 512 430 194; Agnieszka Raczyńska – kom. 511 141 526; Katarzyna Dobrzyńska – tel. (81) 889-05-36, 511 141 713.
adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje zob. strona Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/dodatek-os%C5%82onowy-wsparcie-w-ramach-rz%C4%85dowej-tarczy-antyinflacyjnej

Jednocześnie przypominam. iż w piątek 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy Puławy będzie nieczynny. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Puławy

 

Kamil Lewandowski

 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy