Dokumenty

 

logo is 2

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2025 – Pobierz (.pdf)
Uchwała Nr XII/100/20 Rady Gminy Puławy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2025” – Pobierz (.pdf)
Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko – Pobierz (.pdf)
Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko – Pobierz (.pdf)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 – Pobierz (.pdf)
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” – Pobierz (.pdf)
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” – Pobierz (.pdf)
Pismo RDOŚ w Lublinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko – Pobierz (.pdf)