254129763 185149973784731 8233624623222768648 n

Droga w Kochanowie z rządowym wsparciem!

Zakończyła się procedura przetargowa na przebudowę drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów. Na odcinku 527 metrów m.in. zostanie położony nowy asfalt o szerokości 4 m wraz z podbudową. Przebudowane będą także przepusty drogowe i wykonane nowe oznakowanie. Prace pochłoną 333 567,66 zł. Wszystkie roboty mają zostać wykonane w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie znalazła się liście podstawowej zadań objętych wsparciem w ramach tegorocznego rozdania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Było duże ryzyko, że inwestycji nie uda się zrealizować z powodu braku chętnych na wykonanie robót. W postępowaniu przetargowym wystartowało jednak aż 7 podmiotów. Zwyciężyło Konsorcjum PBI INFRASTRUKTURA S.A. jako Lider oraz PBI WMB Sp. z o.o. jako Partner. Ich oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach określonych przez Gminę Puławy w kryteriów oceny. Na całe zadanie zostanie udzielona 5-letnia gwarancja.