e627ecab6be5503e3ad2715db14a659d M

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Puławy

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, a ponieważ tegoroczne święto wypada w sobotę, uroczysta atmosfera w środowisku nauczycielskim trwa kilka dni. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie upłynęły tradycyjnie pod znakiem uroczystych apeli szkolnych i występów artystycznych, a także podziękowań i nagród. 

W dniu 11 października w Urzędzie Gminy Puławy z rąk Wójta Krzysztofa Brzezińskiego wszyscy dyrektorzy samorządowych szkół i przedszkoli otrzymali nagrody Wójta Gminy Puławy, będące wyrazem uznania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju edukacji i wkład włożony w wychowanie młodego pokolenia mieszkańców Gminy Puławy. Szczególne wyrazy wdzięczności Pan Wójt złożył na ręce Pani Teresy Dymowskiej i Hanny Padewskiej, jeszcze raz dziękując za trud związany z rozbudową budynku szkolnego w Górze Puławskiej.

W uznaniu dotychczasowego dorobku zawodowego, aktywnej i wyróżniającej pracy na rzecz rozwoju edukacji Nagrody Wójta Gminy Puławy otrzymało również siedmiu nauczycieli naszych szkół.

Wszystkie uroczystości odbywające się w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, a także szkolne apele i występy artystyczne, są skromną formą podziękowania za codzienny trud edukacyjny i wychowawczy naszych pedagogów. W tym szczególnym dniu dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich cierpliwość, wyrozumiałość, troskę i zaangażowanie. Jednocześnie życzymy, aby nigdy nie utracili radości z uczenia i wytrwałości w kształtowaniu młodych charakterów.