Edward Szykuła

Pochodzi z małej wsi na Zamojszczyźnie, a od przeszło 70 lat jest mieszkańcem Góry Puławskiej. Po wybuchu II Wojny Światowej podzielił los ponad 110 000 osób, które w wyniku niemieckiego programu o kryptonimie „Akcja Zamość” zostały objęte przymusowymi wysiedleniami. Oderwany od rodziny najpierw przebywał w obozie koncentracyjnym w Zamościu, skąd trafił na przymusowe roboty do Niemiec. Do Polski powrócił po zakończeniu wojny. Zaangażował się w działalność Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W latach 2002-2012 pełnił funkcję Prezesa koła, które zrzeszało wówczas ok. 130 członków. Jego działalność skupiała się przede wszystkim na otaczaniu opieką członków Związku i pozostałych po nich członków rodzin. Podejmował liczne działania na rzecz popularyzowania i utrwalania w pamięci społecznej dziejów niepodległościowych. Angażował się w proces wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie.