Ferie z profilaktyką w Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu

Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie z gimnazjum w Zarzeczu spotykali się z nauczycielami na zajęciach powtórzeniowych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach przygotowujących do konkursów oraz doskonalących umiejętności interpersonalne.

Młodzież uczestniczyła w profilaktycznych warsztatach psychoedukacyjnych, pod hasłem „W grupie czuję się bezpieczniej”. Podczas zajęć uczestnicy mogli wyraźniej dostrzec i głębiej zrozumieć nie tylko własne i cudze motywy, ale także relacje. Spotkania te były okazją do trenowania poprawnej komunikacji, asertywności, umiejętności negocjacyjnych, twórczego myślenia. Młodzież w bezpiecznym środowisku ćwiczyła otwartość w wyrażaniu myśli i uczuć dotyczących stosunków z osobami różniącymi się zainteresowaniami, stosunkiem do nauki, do rodziny, pozycją w grupie czy doświadczeniami życiowymi. Uczniowie uczyli się odraczania ocen z pierwszego wrażenia do odmiennego sposobu bycia, bezpiecznej otwartości, sposobu ustalania wygodnego dla siebie dystansu z różnymi osobami oraz bardziej elastycznego zachowania się.

Bardzo ważnym elementem zajęć było pełniejsze dostrzeganie możliwości koleżanek i kolegów, co warunkowało gotowość do traktowania siebie nawzajem z większą sympatia, tolerancją, zaufaniem i chęcią współpracy.

Warsztaty zrealizowane zostały we współpracy z Inspektorem ds. Patologii Społecznych Panem Andrzejem Turlewiczem.

 

Marta Wolska

Fot. z archiwum

Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu