monitor 1307227 1920

Budowa sieci światłowodowej w ramach POPC

Realizacja projektu w ramach trzeciego konkursu POPC dz. 1.1. pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej, w 2021 roku każdy obywatel UE ma znajdować się w zasięgu internetowego łącza nie wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 Mb/s.

W Polsce cele te realizowane są m. in. poprzez rządowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), którego założeniem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja tzw. „białych plam NGA”, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.

Spółka FIBEE I – jeden z największych uczestników POPC – wygrała konkurs na budowę sieci na 21 obszarach Polski, w 7 województwach, w tym również w województwie lubelskim. Obecnie na terenie Naszej gminy FIBEE I rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) i będzie jej hurtowym operatorem. Na obszarze Puławskim A obejmującym powiaty: łukowski, rycki i puławski zaplanowane jest doprowadzenie sieci do 31 578 gospodarstw domowych i 127 jednostek oświatowych, dając możliwość dostępu do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej różnych operatorów. Wybudowanie sieci FIBEE wymaga uzyskania zgody od wszystkich współwłaścicieli działek, przez które nasza sieć będzie poprowadzona. Zawieranie zgód na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne zadania związane z projektowaniem i budową sieci w imieniu FIBEE I realizuje firma INVESTRADE sp. z o. o.. Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o wsparcie i pomoc w realizacji projektu, który pozwoli wyeliminować różnice w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie gminy.

Informacja dla mieszkańców

Ulotka